29 ноем 2017

литература: Дао на късмета


Азиатците казват, че „и късметът е умение” - не е ли странно? Късметът е любимото ми пожелание след здравето и преди успеха. Докато за другите две можеш да положиш усилие, за да ги постигнеш, късметът освен че има елемент на приятна изненада, поражда неочаквана, искрена радост. Той е универсален, защото поднася точно каквото в точно когато. Късметът е трудно обясним и не подлежи на дресировка, но е желан от всеки.

В 22 глави от по 22 стъпки Дайки Ивабучи обяснява този феномен в своята книга „Дао на късмета” (Издава InSighting), като дава насоки за същността и проявленията му. Тези своеобразни табели сочат къде и как няма да го постигнете, защото късметът, също като дао, е в по-голямата си част неопределим и непредсказуем. Той съдържа в себе си очарование и Дайки със забавно чувство и номерирана последователност подсказва тънкости и примамки за привличането му. „Късметът не е награда за заслуги”, твърди той. Колко яко! Не може да се отрече, че е напълно прав, нали?

Най-подходящата естествена атмосфера, в която е най-вероятно да се зароди късмет е безцелност, лежерност, неочакване и лекота (споменато е точното процентно съотношение). Противопоказни са безпокойство, очакване, копнеж и надежда. Избягвайте краен оптимизъм и песимизъм. Общо взето наблегнете на непукизъм и спокойствие.

Прието е, че животното символ на късмет е костенурката, цифрата е 12, цветът е червен (редувайте със златно, за да не се повтаря), има мудра и практика с одеало... Алгоритъмът за проявяване на късмета е описан доста подробно, както и средата в която не вирее – страх. Ако искате да ви спохожда често, следва задължението да забравите всичко научено. Типично за азиатския е дух да знаеш и да не знаеш едновременно, за да не се блокира чи-то.

Между тези проникновени и забавни изречения за късмет са поместени и прекрасни класически японски рисунки. Цялостното оформление на книгата внушава перфектната комбинация между пожелание и подарък в едно, а генералният извод, който мога да направя за себе си след прочита на това естетско издание е - живейте си живота. Какво по-хубаво от това?