19 ноем 2019

литература: Империята на ангелите


Бернар Вебер си фантазира каква е „Империята на ангелите“.

Всеки живот завършва със смърт, но тя е тема на друга книга. Идеята е, че смъртта е просто врата, която ни води от едно пространство в друго. Какво има по-нататък?

След края на „Танатонавтите“, Микаел Пенсон е посветил живота си на това да открие какво става с душата след смъртта, отваря вратата на тази „стая“. Преминал на ниво ангел-хранител той продължава да изследва пътуването на душите. Според правилата са му поверени три човешки души, които той трябва да обгрижва. Проследявайки животите на трима човека от зачеването до смъртта им, ангелът помага според правилата.

Вербер си е изградил уютно пространство, където да разгледа темите за кармата, наследствеността и свободната воля на човека, доколко сами определяме и контролираме съдбата си. Тези недоказуеми теми се прокрадват в историите на тримата подопечни на ангела. Те са примерите и вариациите, нещо като вероятни резултати от експеримент.

Грешки и последствия. Вербер методично показва, че грешките които допускаме не са толкова фатални, дори може би ще ни амбицира да ги допуснем. Предава урок за какво служат грешките, как да ги приемаме и да се учим от тях.

Цели и желания. До какво може да доведе сбъдването или неосъществяването им.

Тези и други екзистенциални въпроси са развити със замах. Предложен е нов поглед върху понятия, с които си служим всеки ден. Множества измерения населени с други цивилизации, сражения между ангели-хранители и души-бродници...

Верен на собствената си същност Микаел не може да потисне любопитството си. Докъде води следващата крачка? Какво има на по-горната стълба? „Какво знаеш или в какво вярваш, няма значение. Важното е да си задаваш все повече въпроси.“ Това е кредото на героя на Вербер. Въпросите следват един след друг – безкрайно.

Ода за безграничното човешко любопитство или възхвала на непрестанното желание за знание, водещо към откривателство. Фантастичен философ или философ – фантаст, както и да го четете, Вербер ще разшири възприята ви.