20 ноем 2017

литература: Херман Кох сервира “Вечерята”


Херман Кох сервира „Вечерята” с фина и остра критика на процесите, врящи в съвременното общество. Красноречиво и леко говори за станалото вече „нормално“ и приемливо в човешкото поведение и мислене. Сурово съпоставя нормите и резултатите произлезли от тях.

Две семейства излизат на вечеря в топ холандски ресторант. Синовете на двойките са петнадесетгодишни. Младежите са направили нещо, което е достатъчно сериозно, за да предизвика този разговор. Между родителите има разногласия относно подхода за справяне със ситуацията. Извършителите са непълнолетни, но бащата на единия не е кой да е в държавата.

(За посещението в този ресторант е необходима предварителна резервация от три до седем месеца.) Кога човек започва да е отговорен за последствията от собствените си действия?

(Трябва ли избралият заведението да пристигне пръв.) Докога човек е отговорен за постъпките на децата си?

(Аперитивът, уж от заведението, струва 10 евро.) Как родителят влияе на децата си чрез собственото си поведение?

(Отношението на обслужващия персонал към гостите.) Доколко поведението на хората е обусловено от заобикалящата среда?

(Съотношението между оскъдното количество и високото качество на продуктите в чиниите.) С кои си действия човек предпоставя проблемите, които се предават на поколението?

(Кой плаща сметката и колко е разумният размер на бакшиша?) Докъде може да стигне родител, за да предпази детето си от заслужените последствия за в бъдеще?

С изключителна наблюдателност Херман Кох показва настоящето с прилежащата му характерност и нюанси, докато чертае интересен паралел. Тази вечеря е равносметка за живота дотук, за постъпките, решенията и плановете за напред. Осветява ярко до каква степен варварството присъства в нашето цивилизовано съвремие.