в 21 век
любовта е като 
позвъняване без отговор, 

Още

Пак съм седнала на стълби. Този път пред залата за карате. Чакам да дойде треньорката и да отключи вратата. Хлапета по бели кимона се гонят на полянката пред мен. Капак на шахта играе ролята на къщичка. Стъпили на нея са неприкосновени.

Още

От днес ще правя само неща, които ме забавляват!

Е, ще продължа да готвя. Няма как. Трябва да се яде.

Но когато се яде, се цапа. Ще се наложи да почистя и измия. Няма как!

Още