Живяла в гората лисица на име Лили. Тя си мечтаела да празнува Коледа, но не ѝ се получавало, защото винаги заспивала. Затова един 1 декември си обещала, че до Коледа ще остане будна и едва, когато часовникът удари 00:00 часа, ще заспи. Още


2 окт 2018

Око на гарван

Очите й се напълниха със сълзи. Те преляха и бавно потекоха по лицето й. Кап, кап, кап... хлъц, хлъц... Не можеше да спре. Преглъщаше, подсмъркваше и продължаваше.

Още

в 21 век
любовта е като 
позвъняване без отговор, 

Още