Димитър Б. Димов дава на своя герой „Мястото“. То не е конкретно, не е и измислено, донякъде е символично. По времето, когато то се открива, все още никой топограф не го е описал на никоя съществуваща карта.

Още

В „4321“ Пол Остър разказва, разказва и разказва. Хипнотизиращо.

Един прародител стъпва на новия континент по принуда, а кръстницата Ирония, каквато е шегаджийка, му дава ново име. Новото име и новият настъпващ век се договарят за съдбата му.

Още

„The Nix“ (Хала) е норвежко митологично същество - толкова красиво и желано, което те отнася и отвява, и в края на краищата те прави нещастен.

Още