Херман Кох сервира „Вечерята” с фина и остра критика на процесите, врящи в съвременното общество. Красноречиво и леко говори за станалото вече „нормално“ и приемливо в човешкото поведение и мислене. Още


„Отлъчване” на Николай Терзийски ме развълнува дълбоко. След определен брой прочетени страници изпитвам нужда да си поема въздух. Прекъсна ли го осъзнавам, че не мога да дишам докато не го довърша.

Още

в 21 век
любовта е като 
позвъняване без отговор, 

Още